Susann Hæstad

3. kandidat

Susann Hæstad er selvstendig redesigner med hovedvekt på å ta vare på jordens ressurser på en holdbar og rettferdig måte. Aktiv i organisert miljøarbeid. Politiske hovedinteresser er å bidra til en lønnsom bystruktur både når det gjelder inkluderende, medmenneskelig samfunn og langsiktig bærekraftig byplanlegging.

Les mer om Susann her.