Fotocredit: Nini Hæggernes

Nytt styre og kamp for insektene vedtatt på årsmøtet

På årsmøtet til Miljøpartiet De Grønne i Haugesund 20.02.19, ble det valgt nytt styre og ny styreleder.

 

 

26. februar, 2019

Nytt styre klar til kamp! Fra venstre Yvonne Ekrene, Gisle Talmo, Lørs Løvstad, Live Mamen, Bjørn Erik Davidsen, Jan Vikse, Susann Hæstad og ny styreleder Thomas Eide Wennesland. Frank Hendrikse ble valgt som ny økonomiansvarlig, men var ikke til stede da bildet ble tatt.

På årsmøtet ble det også vedatt en uttalelse om at Haugesund MDG ønsker å ha ekstra fokus på alle tiltak som ivaretar hensynet til insektene og deres økosystemer, i vårt politiske arbeid fremover.

Ny styreleder: Thomas Eide Wennesland

Økonomiansvarlig: Frank Hendrikse,  vara: Bjørn Erik Davidsen

Medlem: Susann Hæstad

Medlem: Yvonne Ekrene

Medlem: Jan Vikse

Medlem: Gisle Talmo

Medlem: Bjørn Erik Davidsen

1.vara: Live Mamen

2.vara: Lars Løvstad

Uttalelse fra årsmøtet 2019

“En omfattende rapport viste nylig at verdens økosystemer står overfor en katastrofal kollaps, fordi insekter verden over er i ferd med å bli utryddet, også i Norge. Det kan få katastrofale følger for menneskeheten. Insekter er nemlig et viktig grunnlag for å opprettholde naturen i balanse. De pollinerer og bestøver frukttrær og mye av maten vår. De er mat for dyr og fugler, som igjen er mat for mennesker. Forsvinner insektene, forsvinner til slutt de fleste artene og menneskeheten. Rapporten viser at hovedårsaken til insekt-kollaps er at landbruket ødelegger den naturlige floraen, dernest kommer bruk av plantevernmidler og kunstgjødsel. Og så kommer bebyggelse og utvidelse av bolig- og næringsområder, fremmede arter og klimaendringer. Haugesund MDG ønsker derfor å ha ekstra fokus på alle tiltak som ivaretar hensynet til insektene og deres økosystemer, i vårt  politiske arbeid fremover.