Nini Hæggernes

4. kandidat

Nini har vært selvstendig næringsdrivende i over 20 år og jobber med miljørådgivning, er grønn livsstilspaltist i 3 magasiner, frilansskribent og ivrig amatørfotograf. Hun er politisk opptatt av en byutvikling med langsiktige, gode og bærekraftige løsninger og tilrettelegging av flere miljø- og helsevennlige alternativer for byens innbyggere.

«Jeg er 4. kandidat på listen til MDG Haugesund. For første gang i historien kan vi få inn grønne mandater i bystyret. Blir jeg valgt inn i bystyret vil jeg jobbe for at vi også ser på miljøaspektet i alle saker og sektorer. Jeg vil jobbe for at vi tar vare på vårt livsgrunnlag og forvalter saker og ressurser på en bærekraftig måte til beste for mennesker og dyr og de generasjoner som skal leve her etter oss.

Jeg vil blant annet jobbe for at vi har gode økonomi- og miljøstyringssystemer. Sammen kan de bidra til en bærekraftig utvikling, også på økonomisiden. Jeg vil jobbe for at andre partier også ser denne koblingen. Jeg ønsker gode kollektivtilbud, å prioritere syklende og gående, ta vare på naturarealer og at vi har en sentrumsnær byutvikling. Jeg vil også jobbe for at vi skal tilby økologiske, kortreiste og kjøttfrie alternativer i offentlige kantiner samt utnytte matavfall til en bedre ressurs i kommunen. Vi må fremme langsiktige gode løsninger som også gir grunnlag for god livskvalitet til de som skal leve her etter oss. Vi må handle nå og kommunen må ha som mål å være et godt forbilde for byens innbyggere.»

Les mer om Nini her.