Bjørn-Erik Davidsen

1. kandidat

Bjørn-Erik er utdannet lærer og driver for tiden et firma som jobber med vedlikehold av bygg og eiendom.  Av politiske saker er han opptatt av klimasmarte ny løsninger og en helhetlig tenkning ved arealplanlegging.

«Jeg står som 1. kandidat på MDGs liste til valget i Haugesund. Om jeg blir valgt inn i bystyret vil jeg være en samarbeidspartner for å farge politikken til alle partier grønnere. Samtidig vil jeg også være en vaktbikkje og passe på at vi tar bærekraftige beslutninger på alle områder. Vi trenger grønn omstilling nå, og det er mitt hovedmål.

Jeg vil kjempe for bedre forhold for syklister og gående, lavere forbruk, men høyere livskvalitet, sterkere frivillige organisasjoner, vern av jordbruksjord og viktige naturområder, omstilling til grønt næringsliv og til sist, sterk reduksjon i klimagassutslipp. Utfordringene er store og vi må begynne med de første skrittene nå.»

Les mer om Bjørn-Erik her.