Bystyregruppen

MDG Haugesund sin bystyregruppe ble 23. september 2015 konstituert. Bjørn-Erik Davidsen er valgt som leder av bystyregruppen som består av 2 representanter og 5 vararepresentanter.

MDG Haugesunds bystyregruppe:

Bjørn-Erik Davidsen (leder)

Ivar Meling

Nini Hæggernes (1. vara)

Susann Hæstad (2. vara)

Tor Braut (3. vara)

Knut Steffen Kvala (4. vara)

Bjarne Heyerdahl Sætrang (5. vara)

 

Etter konstitueringen i bystyret 14. oktober har MDG fått plasser og posisjoner i følgende råd, styrer, utvalg og legater.

Plan-og miljøutvalget:

Bjørn-Erik Davidsen (fast), Nini Hæggernes (1.vara), Bjarne Heyerdahl Sætrang (3.vara)

Oppvekststyret:

Susann Hæstad (fast), Bjarne Heyerdahl Sætrang (1.vara), Bjørn-Erik Davidsen (3.vara)

Styret for Kultur og festivalutvikling:

Ivar Meling (1.vara for V)

Kontrollutvalget:

Knut Steffen Kvala (1.vara for SV)

Styringsgruppe for SLT:

Bjarne Heyerdahl Sætrang (fast), Susann Hæstad (vara)

Haugaland Kraft AS (delegat til generalforsamling med stemmerett):

Bjørn-Erik Davidsen

Haugaland interkommunale miljøverk (HIM), medlem i representantskapet:

Nini Hæggernes

Christian Christiansen og hustru Christine Elisabeth Christiansens legat:

Bjarne Heyerdahl Sætrang (styremedlem)

Hanna Brummenæs’s og Bertha Torgersens Legat til støtte for sjømannsenker eller gamle ubemidlede sjømenn:

Bjarne Heyerdahl Sætrang (styremedlem)

MDG Haugesund har 2. og 3. vara for varaordfører i formannskapet, med henholdsvis Bjørn-Erik Davidsen og Ivar Meling.